[1]
H. S. Fjeld og L. E. Sandhaug Ramberg, «Skoleledernettverk som arena for læring og støtte», UP, bd. 15, nr. 1, feb. 2021.