[1]
T. G. Syversen og G. T. Alstad, «Forståelser av og begrunnelser for barnelitteratur. En studie av litteraturdidaktikkens identiteter i rammeplaner for barnehage og barnehagelærerutdanning», UP, bd. 14, nr. 2, s. 62-81, aug. 2020.