[1]
R. Olsen, «Posisjonering i kunnskapsrelasjoner: En kasusstudie om FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen», UP, bd. 14, nr. 3, s. 17-38, okt. 2020.