[1]
S. Øvreås, E. Andersen, T. Moser, J. Borch-Jenssen, og K.-A. Jørgensen, «Å styrke fysisk aktiv lek i barnehagen – evaluering av et intervensjonsdesign basert på en høy grad av personaldeltagelse », UP, bd. 14, nr. 1, s. 134-154, jan. 2020.