[1]
K. A. Gotvassli og T. Moe, «Pedagogiske ledere og godt faglig skjønn», UP, bd. 14, nr. 1, s. 39-55, jan. 2020.