[1]
E. S. Jenssen, I. Fossøy, og M. I. Uglum, «Hvordan kommer lærerens støtte for læring til uttrykk gjennom klasseromssamtalen», UP, bd. 14, nr. 2, s. 20-37, apr. 2020.