[1]
I. I. Amdal og M. Ulvik, «Nye læreres erfaringer med skolen som organisasjon», UP, bd. 13, nr. 1, s. 5-24, sep. 2019.