Ulvik, M., Eide, L., Helleve, I. og Kvam, E. K. (2021) «Praksisopplæringens oppfattende og erfarte formål sett fra ulike aktørperspektiv», Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 15(3). doi: 10.23865/up.v15.2949.