Saltkjel, T., Malmberg-Heimonen, I. og Tøge, A. G. (2021) «Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen», Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 15(2), s. 36-52. doi: 10.23865/up.v15.2836.