Fjeld, H. S. og Sandhaug Ramberg, L. E. (2021) «Skoleledernettverk som arena for læring og støtte», Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 15(1). doi: 10.23865/up.v15.2351.