Olsen, R. (2020) «Posisjonering i kunnskapsrelasjoner: En kasusstudie om FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen», Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(3), s. 17-38. doi: 10.23865/up.v14.2213.