Klomsten, A. T. og Uthus, M. (2020) «En sakte forvandling. En kvalitativ studie av elevers erfaringer med å lære om psykisk helse i skolen», Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(2), s. 122-139. doi: 10.23865/up.v14.2210.