Furu, E. M., Skrøvset, S. og Slettbakk, Åse (2020) «Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?», Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(3), s. 1-16. doi: 10.23865/up.v14.2206.