Gotvassli, K. A. og Moe, T. (2020) «Pedagogiske ledere og godt faglig skjønn», Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(1), s. 39-55. doi: 10.23865/up.v14.2064.