Eklund, G., Aspfors, J. og Hansén, S.-E. (2019) «Master’s thesis – a tool for professional development? Teachers’ experiences from Finnish teacher education», Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 13(2), s. 76-92. doi: 10.23865/up.v13.1973.