Jenssen, E. S., Fossøy, I. og Uglum, M. I. (2020) «Hvordan kommer lærerens støtte for læring til uttrykk gjennom klasseromssamtalen», Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 14(2), s. 20-37. doi: 10.23865/up.v14.1900.