Amdal, I. I. og Ulvik, M. (2019) «Nye læreres erfaringer med skolen som organisasjon», Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 13(1), s. 5-24. doi: 10.23865/up.v13.1834.