Madsen, Anders Aasgaard, Anette Lund, og Mari-Ann Letnes. 2023. «‘Estetisk Uke’ Som Didaktisk Design for lærerstudenters Utvikling Av Profesjonell Identitet». Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 17 (1):1-17. https://doi.org/10.23865/up.v17.3351.