Ulvik, Marit, Liv Eide, Ingrid Helleve, og Edel Karin Kvam. 2021. «Praksisopplæringens Oppfattende Og Erfarte formål Sett Fra Ulike aktørperspektiv». Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 15 (3). https://doi.org/10.23865/up.v15.2949.