Saltkjel, Therese, Ira Malmberg-Heimonen, og Anne Grete Tøge. 2021. «Betydningen Av Tverrprofesjonelt Samarbeid for lærernes Vurderinger Av Egen Kompetanse Til å Tilpasse opplæring I Skolen». Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis 15 (2), 36-52. https://doi.org/10.23865/up.v15.2836.