Antonsen, Yngve, Rachel Jakhelln, og Kristin Emilie Willumsen Bjørndal. 2020. «Nyutdannede grunnskolelæreres Faglige Fordypning Og Masteroppgave – Relevant for Skolen?». Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis 14 (2), 103-21. https://doi.org/10.23865/up.v14.2209.