Furu, Eli Moksnes, Siw Skrøvset, og Åse Slettbakk. 2020. «Lærere I Nye Roller Som Oversettere: Hvilket Handlingsrom Har De for Utvikling?». Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis 14 (3), 1-16. https://doi.org/10.23865/up.v14.2206.