Gotvassli, Kjell Aage, og Torill Moe. 2020. «Pedagogiske Ledere Og Godt Faglig skjønn». Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis 14 (1), 39-55. https://doi.org/10.23865/up.v14.2064.