Eklund, Gunilla, Jessica Aspfors, og Sven-Erik Hansén. 2019. «Master’s Thesis – a Tool for Professional Development? Teachers’ Experiences from Finnish Teacher Education». Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis 13 (2), 76-92. https://doi.org/10.23865/up.v13.1973.