Jenssen, Eirik S., Ingrid Fossøy, og Marit Irene Uglum. 2020. «Hvordan Kommer lærerens støtte for læring Til Uttrykk Gjennom Klasseromssamtalen». Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis 14 (2), 20-37. https://doi.org/10.23865/up.v14.1900.