Amdal, Irina Ivashenko, og Marit Ulvik. 2019. «Nye læreres Erfaringer Med Skolen Som Organisasjon». Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis 13 (1), 5-24. https://doi.org/10.23865/up.v13.1834.