ULVIK, M.; EIDE, L.; HELLEVE, I.; KVAM, E. K. Praksisopplæringens oppfattende og erfarte formål sett fra ulike aktørperspektiv. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, v. 15, n. 3, 17 des. 2021.