OLSEN, R. Posisjonering i kunnskapsrelasjoner: En kasusstudie om FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, v. 14, n. 3, p. 17-38, 18 okt. 2020.