FURU, E. M.; SKRØVSET, S.; SLETTBAKK, ÅSE. Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, v. 14, n. 3, p. 1-16, 7 okt. 2020.