Skott, E. L. B., & Valenta, A. (2022). Kommunikasjonsmønster under arbeid med matematisk resonnering. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 16(2), 61–82. https://doi.org/10.23865/up.v16.3518