Madsen, A. A., Lund, A., & Letnes, M.-A. (2023). «Estetisk uke» som didaktisk design for lærerstudenters utvikling av profesjonell identitet. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 17(1), 1–17. https://doi.org/10.23865/up.v17.3351