Ulvik, M., Eide, L., Helleve, I., & Kvam, E. K. (2021). Praksisopplæringens oppfattende og erfarte formål sett fra ulike aktørperspektiv. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 15(3). https://doi.org/10.23865/up.v15.2949