Saltkjel, T., Malmberg-Heimonen, I., & Tøge, A. G. (2021). Betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid for lærernes vurderinger av egen kompetanse til å tilpasse opplæring i skolen. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 15(2), 36-52. https://doi.org/10.23865/up.v15.2836