Hoveid, M. H. (2020). Leder. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(2), 140-146. https://doi.org/10.23865/up.v14.2594