Olsen, R. (2020). Posisjonering i kunnskapsrelasjoner: En kasusstudie om FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(3), 17-38. https://doi.org/10.23865/up.v14.2213