Klomsten, A. T., & Uthus, M. (2020). En sakte forvandling. En kvalitativ studie av elevers erfaringer med å lære om psykisk helse i skolen. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(2), 122-139. https://doi.org/10.23865/up.v14.2210