Furu, E. M., Skrøvset, S., & Slettbakk, Åse. (2020). Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(3), 1-16. https://doi.org/10.23865/up.v14.2206