Øvreås, S., Andersen, E., Moser, T., Borch-Jenssen, J., & Jørgensen, K.-A. (2020). Å styrke fysisk aktiv lek i barnehagen – evaluering av et intervensjonsdesign basert på en høy grad av personaldeltagelse . Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(1), 134-154. https://doi.org/10.23865/up.v14.2090