Gotvassli, K. A., & Moe, T. (2020). Pedagogiske ledere og godt faglig skjønn. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(1), 39-55. https://doi.org/10.23865/up.v14.2064