Murray, J., & Vanassche, E. (2019). Research capacity building in and on teacher education: developing practice and learning. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 13(2), 114-129. https://doi.org/10.23865/up.v13.1975