Høydalsvik, T. E. L. (2019). The hidden professionals? An interview study of higher education-based teacher educators´ professional identity. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 13(2), 93-113. https://doi.org/10.23865/up.v13.1974