Jenssen, E. S., Fossøy, I., & Uglum, M. I. (2020). Hvordan kommer lærerens støtte for læring til uttrykk gjennom klasseromssamtalen. Nordisk Tidsskrift for Utdanning Og Praksis, 14(2), 20-37. https://doi.org/10.23865/up.v14.1900