(1)
Saltkjel, T.; Malmberg-Heimonen, I.; Tøge, A. G. Betydningen Av Tverrprofesjonelt Samarbeid for lærernes Vurderinger Av Egen Kompetanse Til å Tilpasse opplæring I Skolen. UP 2021, 15, 36-52.