(1)
Fjeld, H. S.; Sandhaug Ramberg, L. E. Skoleledernettverk Som Arena for læring Og støtte. UP 2021, 15.