(1)
Olsen, R. Posisjonering I Kunnskapsrelasjoner: En Kasusstudie Om FoU-Veiledning I grunnskolelærerutdanningen. UP 2020, 14, 17-38.