(1)
Klomsten, A. T.; Uthus, M. En Sakte Forvandling. En Kvalitativ Studie Av Elevers Erfaringer Med å lære Om Psykisk Helse I Skolen. UP 2020, 14, 122-139.