(1)
Furu, E. M.; Skrøvset, S.; Slettbakk, Åse. Lærere I Nye Roller Som Oversettere: Hvilket Handlingsrom Har De for Utvikling?. UP 2020, 14, 1-16.