(1)
Øvreås, S.; Andersen, E.; Moser, T.; Borch-Jenssen, J.; Jørgensen, K.-A. Å Styrke Fysisk Aktiv Lek I Barnehagen – Evaluering Av Et Intervensjonsdesign Basert På En høy Grad Av Personaldeltagelse . UP 2020, 14, 134-154.