(1)
Jenssen, E. S.; Fossøy, I.; Uglum, M. I. Hvordan Kommer lærerens støtte for læring Til Uttrykk Gjennom Klasseromssamtalen. UP 2020, 14, 20-37.