(1)
Amdal, I. I.; Ulvik, M. Nye læreres Erfaringer Med Skolen Som Organisasjon. UP 2019, 13, 5-24.